Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1469285 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Kim
 Mục Tiêu:  I want to build something beautiful with with an understanding person
 Giờ Rãnh Rỗi:  i love travelling, listening, and good music.
 Tôi Là:  i'm a single lady with no drama, kids or complications. i have a steady job i don't do drugs. However i drink occasionally but i'm not a drunk. - physically fit - love lots of laugh - positive thinker - Strongly believe in Karma (lol) - make new friends easily
 Tìm Kiếm:  I'd love to discuss likes, what make my man happ. i'd also love to talk about fears and dreams. Hate cheats but love very straight forward men.

Trở Lại | Gởi thư đến Kim (ID: 1469285)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.