Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 489727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Trublue
 My goal:2  đạt được một đời sống phong phú đánh giá bằng những liên hệ quý báu thay vì vật chất xa hoa. Những liên hệ trong cuôc đời con người như là gia đình, bạn hữu, tình cảm, cộng đồng, và nhân loại.
 Free Time:  thể thao, phiêu lưu trong thiên nhiên, thưởng thức mọi thú vị của cuộc đời
 I Am:  trầm lặng, tôn trọng tình nghĩa, siêng năng đóng góp cùng xã hội
 Looking For:  thích một cuộc sống tích cực (active), khiêm tốn, giàu tình cảm và có lập trường phóng khoáng, cởi mở

Back | Send Email to Trublue (ID: 489727)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.