Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469468 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Mind
 My goal:2  Tìm kiếm bạn nữ, tìm hiểu tiến tới hôn nhân.
 Free Time:  Thích bơi lội, nghe nhạc.
 I Am:  Vui vẻ, cởi mở, hoà đồng.
 Looking For:  Tìm bạn nữ phù hợp.

Back | Send Email to Mind (ID: 1469468)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.