Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449334 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
liên
 My goal:2  Tìm người phù hợp để xây dựng gia đình
 I Am:  thẳng thắn,tình cảm
 Looking For:  tìm người chân thành,trung thực,thông minh,biết chăm lo cho gia đình và có công việc ổn định (proflie có hình nhe)

Back | Send Email to liên (ID: 1449334)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.