Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1391985 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hồng Hồng PY
 My goal:2  Tìm Bạn Đợi..
 Free Time:  Nói Sau...
 I Am:  Nói Về Tôi Không Cha Không Mẹ Không Anh Chị Em ,Không Chồng Không Con Không Nhà Không Cửa Không Không Ăn Không Uống Không Muốn Sống Và Cũng Không Muốn Chết .
 Looking For:  Tìm Bạn Đời.ĐT:0934.85.1957,số đt viber 0932.130359...

Back | Send Email to Hồng Hồng PY (ID: 1391985)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.