Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469780 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hạnh tiger
 My goal:2   Tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
 Free Time:  Đi Chùa, Thiện nguyện, cafe cùng bạn...
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, chân thật ghét giả dối
 Looking For:   Vui vẻ, chân thật và nhất là nói chuyện cảm thấy đồng cảm và có thiện cảm là được...

Back | Send Email to Hạnh tiger (ID: 1469780)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.