Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429148 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Maianhve
 My goal:2  Lấy thời gian lam thước đo để đánh giá nhân cách
 Free Time:  Đọc sách và thể thao
 I Am:  Còn phấn đấu học hỏi thêm
 Looking For:  Tìm một người bạn tốt ko phân biệt tuổi lớn hay nhỏ . Và mong người bạn ấy " biết " sống hơn là có một túi đầy khôn .

Back | Send Email to Maianhve (ID: 1429148)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.