Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1396026 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính


Direct Contact to MsAsianNguyen

 MsAsianNguyen - ID: 1396026
 IP và Ngày:  67.158.16.140 on January 10, 2017 at 1:38pm
 Sửa Chữa Ngày:  January 11, 2017 at 1:37am
 Giới Tính:  Nữ
 Tuổi:  45
 Chiều Cao:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Cân Nặng:  150 lbs (69 kg)
 Thân Hình:  Will tell you later
 Từ Thành Phố:  Box Elder
 Tiểu Bang:  South Dakota
 Zip:  57719
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Phật Giáo
 Học Vấn:  High School graduate
 Nghề Nghiệp:  Babysitting
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Không Biết Uống Rượu
 Gia Cảnh: Sống Độc Thân
 Giờ Rãnh Rỗi:  shopping, travel, vacation, beach, online chating Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  I'm born in Laos and come from Ha Noi, Vietnam. I cane to USA on 1975 when I was 4 or 5 year old. ( Em sinh ra o Lao va den tu Ha Noi, Viet Nam. Em den My vao nam 1975 khi em dang la 4 hoac 5 tuoi. ) I have been married my first ex-husband on February 1992 when I was 21 year old and have 2 sons and divorce on January 1999. ( Em da ket hon voi chong cu dau tien cua em vao thang 2 nam 1992 khi em da 21 tuoi va co 2 con trai va ly di vao thang 1 nam 1999. ) Then I remarried my second ex-husband on October 1999 when I was 29 year old and have 1 son and divorce on December 2006. ( Sau do em tai hon chong cu thu hai cua em vao thang muoi nam 1999 khi em da 29 tuoi va co 1 con trai va ly di vao thang 12 nam 2006. ) I been single mom since 2007 to this year. I have 3 sons ... but they grow up and have their own life and they don't live with me. ( Em dc me duy nhat ke tu nam 2007 den nam nay. Em co 3 con trai .. nhung chung lon len va co cuoc song rieng cua ho va ho khong song voi em. ) Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  age 37-49 Vietnamese only ( tuoi 37-49 Viet chi ) Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến MsAsianNguyen (ID: 1396026)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.