Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1449334 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

liên - ID: 1449334
 IP & Posted by:  115.74.39.22 on January 7, 2019 at 11:20pm
 Updated by:  January 28, 2020 at 4:46pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp để xây dựng gia đình Translate to English
 I Am:  thẳng thắn,tình cảm Translate to English
 Looking For:  tìm người chân thành,trung thực,thông minh,biết chăm lo cho gia đình và có công việc ổn định (proflie có hình nhe) Translate to English

Back | Send Email to liên (ID: 1449334)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.