Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 936822 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ivy Tran - ID: 936822
 IP & Posted by:  113.169.88.169 on May 26, 2010 at 11:18am
 Updated by:  October 2, 2020 at 6:34pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược Sỉ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm Mr. Right và đi đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Làm những việc bản thân thấy thú vị Translate to English
 I Am:  Hãy theo đuổi sự ưu tú Rồi thành công sẽ theo đuổi bạn Translate to English
 Looking For:  Vốn dĩ tình yêu rất thực tế. Gặp nhau lúc quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, thơm tho, gặp nhau lúc cười cười nói nói, k vướng bận tiền nong, con cái, gia đình nội ngoại....mà nãy sinh tình cảm với nhau, thì có lẽ đó chưa phải tình yêu. Phải lúc thấy nhau xấu nhất, mệt nhất, vất vả khó khăn nhất, mà vẫn muốn gắn bó, vẫn muốn ở cạnh. Đó mới là tình yêu thật sự. Translate to English

Back | Send Email to Ivy Tran (ID: 936822)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.