Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 905669 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhựt Thanh - ID: 905669
 IP & Posted by:  115.75.46.160 on February 10, 2010 at 6:22am
 Updated by:  June 23, 2018 at 3:10am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Thanh hy vọng những dự định của Thanh sẽ thành công! Translate to English
 Free Time:  Thanh thích nghe nhạc, xem phim, đọc truyện và đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Hiền, dể thương, tính tình của Thanh thẳng thắng vui vẻ và hoà đồng với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Thanh không phân biệt tuổi tác, Thanh hy vọng mình sẽ gặp được những người bạn chân thành và dể thương! Và tìm được một nữa còn lại của mình :) Translate to English

Back | Send Email to Nhựt Thanh (ID: 905669)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.