Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 884324 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phong Nguyễn - ID: 884324
 IP & Posted by:  118.68.59.225 on November 26, 2009 at 6:08am
 Updated by:  August 23, 2016 at 12:42am
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 State/Province:  Western Australia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái trung niên như tôi. Translate to English
 Free Time:  Gần đây có thời gian nhiều hơn nên tận dụng để thoải mái hơn. Translate to English
 I Am:  Vóc trung bình, hay cười, tính vui vẻ. Translate to English
 Looking For:  Một người bạn gái trung niên như mình. Translate to English

Back | Send Email to Phong Nguyễn (ID: 884324)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.