Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 697194 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tình là gì... - ID: 697194
 IP & Posted by:  203.162.3.160 on September 5, 2008 at 10:25am
 Updated by:  May 28, 2017 at 9:14pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 State/Province:  Western Australia
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Alternative
 Education:  High School graduate
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm một chút gì để nhớ...??? Translate to English
 Free Time:  Dùng vi tính , nghe nhạc , đọc sách .......và sẽ nói thêm... Translate to English
 I Am:  Là một người như mọi người ...... Translate to English
 Looking For:  Tìm một chút gì để nhớ...??? Translate to English

Back | Send Email to Tình là gì... (ID: 697194)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.