Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 665534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

-TONY TUANSANG - ID: 665534
 IP & Posted by:  89.82.254.88 on May 26, 2008 at 5:10am
 Updated by:  June 6, 2020 at 12:53am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HOLLANDE
 Zip:  71350
 Country:  Monaco
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  lam viec cho chinh phu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muon tim ban gai vui tinh, de thuong hien lanh dao duc. Truoc mat de lam ban, neu hop se tien xa hon. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac, karaok !và thich the thao boi lôi và di velo Translate to English
 I Am:  Minh là nguoi dan ông hieu biet vui ve khôi hai, galand voi phu nu và thich lanh tai nghe nguoi nguoi phu tro chuyen, và tâm su dôi bên, biet hiêu thêm , và hoa dông Translate to English
 Looking For:  Mong tim duoc ban gai dàng hoàng,hien lanh, de thuong, tinh tinh vui ve và dao duc. nêu hap thi se tien thêm 1 buoc Translate to English

Back | Send Email to -TONY TUANSANG (ID: 665534)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.