Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 658565 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trân - ID: 658565
 IP & Posted by:  123.23.94.243 on April 30, 2008 at 1:47am
 Updated by:  January 6, 2018 at 8:44pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  nghe nhạc , chụp hình , trồng cây và nấu ăn... Translate to English
 I Am:  là 1 người lãng mạn lăm lúc cũng rất thực tế nói chung thích hợp với mọi hoàn cảnh sống yêu cái đẹp , thích hoàn hảo hay bùn vu vơ ,giàu tình cảm và mau nước mắt Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Trân (ID: 658565)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.