Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 539833 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khat vong - ID: 539833
 IP & Posted by:  58.186.225.150 on March 2, 2007 at 7:36am
 Updated by:  August 7, 2019 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhan vien van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  LUÔN TÌM KIẾM HẠNH PHÚC CHO RIÊNG MÌNH, NHƯNG MAY MẮN CHƯA MỈM CƯỜI Translate to English
 Free Time:  ĐỌC SÁCH, XEM PHIM, NẤU ĂN, CHĂM SÓC GIA ĐÌNH Translate to English
 I Am:  MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG Translate to English
 Looking For:  KHÔNG CẦN GIÀU SANG, CHỈ TÌM KIẾM NGƯỜI THẬT LÒNG, TỐT BỤNG Translate to English

Back | Send Email to Khat vong (ID: 539833)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.