Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 508810 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Typn - ID: 508810
 IP & Posted by:  203.160.1.47 on November 7, 2006 at 5:55pm
 Updated by:  March 9, 2018 at 5:32am
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  thai nguyen
 State/Province:  Kentucky
 Zip:  84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  lái xe
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  nếu còn có ngày mai ! Translate to English
 Free Time:  hoài niệm Translate to English
 I Am:  không sức đâu đâu mà làm vừa lòng gần chục tỷ con người nên rất thẳng tính, sống thực tâm,có sao nói vậy, trọng nghĩa khí ,! Translate to English
 Looking For:  một tri kỉ, khảng khái , vượt khỏi tư duy nữ nhi thường tình ! Translate to English

Back | Send Email to Typn (ID: 508810)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.