Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 489727 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trublue - ID: 489727
 IP & Posted by:  71.105.242.17 on August 30, 2006 at 11:06am
 Updated by:  October 2, 2020 at 9:10am
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Stanton
 State/Province:  California
 Zip:  90680
 Country:  United States
 Religion:  Alternative
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  đạt được một đời sống phong phú đánh giá bằng những liên hệ quý báu thay vì vật chất xa hoa. Những liên hệ trong cuôc đời con người như là gia đình, bạn hữu, tình cảm, cộng đồng, và nhân loại. Translate to English
 Free Time:  thể thao, phiêu lưu trong thiên nhiên, thưởng thức mọi thú vị của cuộc đời Translate to English
 I Am:  trầm lặng, tôn trọng tình nghĩa, siêng năng đóng góp cùng xã hội Translate to English
 Looking For:  thích một cuộc sống tích cực (active), khiêm tốn, giàu tình cảm và có lập trường phóng khoáng, cởi mở Translate to English

Back | Send Email to Trublue (ID: 489727)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.