Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 455060 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

愛妳 - ID: 455060
 IP & Posted by:  61.62.154.167 on May 9, 2006 at 7:37am
 Updated by:  December 11, 2015 at 7:21pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Taoyuan Taiwan
 Country:  Taiwan
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Giám đốc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nhiếp ảnh, nghe nhạc, đọc sách, xi nê, lên mạng, SmartPhone điện thoại di động Translate to English
 I Am:  Tôi là người Đài-Loan. Tôi không rành tiếng Việt lắm. Rất vui được quen các bạn. Translate to English
 Looking For:  Facebook: www.facebook.com/wu.chief , , Line ID: 0938053163 Translate to English

Back | Send Email to 愛妳 (ID: 455060)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.