Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 208963 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phamcuong - ID: 208963
 IP & Posted by:  203.162.3.147 on June 4, 2004 at 8:10am
 Updated by:  January 13, 2018 at 5:18pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  thi xa tan chau
 Zip:  076
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Islamic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bao ve
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mình mong muốn tìm được người bạn gái hiểu mình Translate to English
 Free Time:  chat, uốn ca fê ,đi dạo đọc sách . phamcuongcd2005 Translate to English
 I Am:  mình sống rất bình thường , nói chung là dễ tiếp xuc dt 01652258076 Translate to English
 Looking For:  hiền không cần phải đẹp . nich phamcuongcd2005@yahoo.com a moc ya hô Translate to English

Back | Send Email to phamcuong (ID: 208963)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.