Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490989 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh - ID: 1490989
 IP & Posted by:  115.73.171.73 on November 19, 2020 at 8:09am
 Updated by:  November 19, 2020 at 6:18pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Một tình cảm lâu dài, gắn bó. Translate to English
 I Am:  Tnh cảm thì hãy cảm nhận bằng trái tim hoathuytinh25@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  Em mong sẽ tìm được bạn chân thành, tử tế,nghiêm túc trong tình yêu và biết trân trọng tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Linh (ID: 1490989)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.