Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm HP - ID: 1490943
 IP & Posted by:  116.108.10.224 on November 18, 2020
 Updated by:  November 19, 2020 at 6:51pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gòn
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Tự kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm cho cuộc đời còn lại của mình một người phụ nữ chung thủy, có tâm, xem trọng hạnh phúc gia đình để cùng xây dựng một mái ấm an bình, đầy yêu thương. Anh chỉ cần em lo cho Anh, lo cho hạnh phúc gia đình. Kiếm tiền và việc xã hội để anh lo. Translate to English
 Free Time:  Café cùng bạn bè, cập nhật tin tức thời sự hoặc nghe những bài thuyết pháp ý nghĩa. Translate to English
 I Am:  Trải qua nhiều thăng trầm và nỗi đau trong cuộc sống. Vì chữ ĐỨC mà nuôi con tu hú 3 năm để rồi ngậm đăng nuốt cay mình ta. Anh là người xem trọng tình cảm, tình thân, chữ tín. Anh muốn dành kinh nghiệm sống, tình yêu thương, sự thành đạt của mình cho người phụ nữ găng bó với mình trong cuộc đời còn lại. Translate to English
 Looking For:  Anh chưa có con riêng nên tìm người phụ nữ có hoàn cảnh giống anh, nhân hậu, cần và quí trọng hạnh phúc gia đỉnh. Translate to English

Back | Send Email to Tìm HP (ID: 1490943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.