Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1490680 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Daniel H Tran - ID: 1490680
 IP & Posted by:  27.64.199.52 on November 10, 2020
 Updated by:  November 11, 2020 at 5:41pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Miami
 State/Province:  Florida
 Zip:  1006
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Bussines
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chẳng có con đường nào có sẵn, đi rồi sẽ thành đường. Translate to English
 Free Time:  Golf, đọc sách, nghe nhạc( Rap) Translate to English
 I Am:  Một người đàn ông yêu sự thật, bản lĩnh và luôn theo đuổi mục tiêu cuộc đời đến cùng. Translate to English
 Looking For:  Một cô gái tốt bụng, nhân hậu, yêu động vật và nói: Em đã sẵn sàng cho một cuộc sống gia đình Translate to English

Back | Send Email to Daniel H Tran (ID: 1490680)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.