Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489502 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yhen - ID: 1489502
 IP & Posted by:  173.230.6.34 on October 8, 2020
 Updated by:  October 8, 2020 at 7:15pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  4 Feet 7 Inches (140 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  Lost angles
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Civil engineering
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  E thick thi lam som nhe Translate to English
 Free Time:  thích gặp gỡ những người mới trên khắp thế giới thích đọc sách và hơn thế nữa .. Translate to English
 I Am:  tôi dễ dàng nghĩ về ngày mai .. Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc sẽ tồn tại mãi mãi, lừa đảo sẽ biến mất ... Translate to English

Back | Send Email to Yhen (ID: 1489502)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.