Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489430 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HT - ID: 1489430
 IP & Posted by:  58.186.196.183 on October 6, 2020
 Updated by:  October 6, 2020 at 6:33pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  miền tây
 State/Province:  Oklahoma
 Zip:  113113
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc và tìm được bạn phù hợp tính tình cũng như khi nói chuyện, Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao, xem phim, xem tin tức... Translate to English
 I Am:  trầm tính, nói chuyện chuẩn mực cảm nhận sâu sắc... Translate to English
 Looking For:  tìm người bạn hiền lành,ăn nói lịch sự, giao tiếp tốt.... Translate to English

Back | Send Email to HT (ID: 1489430)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.