Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1489059 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HOA SEN - ID: 1489059
 IP & Posted by:  27.74.205.143 on September 27, 2020
 Updated by:  September 27, 2020 at 6:44pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  NHAN VIEN VAN PHONG
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Xem tin tức Translate to English
 I Am:  Thật lòng nghiêm túc , biết quan tâm chia sẽ ,giúp đớ người có hoàng cảnh khó khăn Translate to English
 Looking For:  Mong gặp được người hợp , biết quan tâm chia se, có đạo dức, chung thủy, , chúc mọi người găp dược 1 nữa yêu thương của mình nhé Translate to English

Back | Send Email to HOA SEN (ID: 1489059)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.