Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488914 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Pham Hung - ID: 1488914
 IP & Posted by:  106.71.27.214 on September 23, 2020
 Updated by:  September 30, 2020 at 9:19pm
 Gender:  Male
 Age:  23
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Cairns
 State/Province:  Queensland
 Zip:  4868
 Country:  Australia
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hướng về tương lai và đạt được nó. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, coi phim. Translate to English
 I Am:  Hồn nhiên, vui tính, hài hước và thích nói chuyện với người hơn tuổi mình Translate to English
 Looking For:  Không yêu cầu cao, hợp nhau là ổn, hơn tuổi mình thì càng ok hơn Translate to English

Back | Send Email to Pham Hung (ID: 1488914)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.