Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488863 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Le linh - ID: 1488863
 IP & Posted by:  171.236.75.101 on September 21, 2020
 Updated by:  October 18, 2020 at 10:23pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Kiên giang
 State/Province:  Kiên Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người đàn ông biết quan tâm yêu thương,chân thành. Translate to English
 Free Time:  Xem phim,đi du lịch Translate to English
 I Am:  Đơn giản; giản dị; sống thực tế;ghét dã tạo dối trá;và có bé trai 3 tuổi Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chân thành,ko đùa với tình cảm,biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau,hướng về gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Le linh (ID: 1488863)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.