Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488609 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Viet Nguyen - ID: 1488609
 IP & Posted by:  203.205.24.1 on September 15, 2020
 Updated by:  September 15, 2020 at 8:02pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1/2 còn lại kết hôn. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, cà phê, du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, chung thủy, chân thành. Translate to English
 Looking For:  Một mối quan hệ nghiêm túc tâm đầu hợp ý sang năm sau kết hôn. Translate to English

Back | Send Email to Viet Nguyen (ID: 1488609)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.