Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488131 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yến Nhi - ID: 1488131
 IP & Posted by:  171.253.190.8 on September 4, 2020
 Updated by:  September 21, 2020 at 9:32pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Tự do.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gặp gỡ là do duyên phận, ở cùng một chỗ là do thành ý, còn bầu bạn là do tình cảm chân thành. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, bạn bè, nấu ăn, du lịch, Translate to English
 I Am:  Tôi là một người bình thường, giản dị.. Translate to English
 Looking For:  Chúng ta chỉ sống một lần trên đời ,chính vì vậy nếu có thể thì hãy tử tế với nhau ,đừng vô tâm cũng đừng lừa đối ... Tôi mong tìm kiếm người đàn ông nghiêm túc trong tình cảm. Sorry vì nếu có nhã ý tìm kiếm mối quan hệ về tình dục, xin phép đừng gửi email cho tôi. Translate to English

Back | Send Email to Yến Nhi (ID: 1488131)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.