Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487894 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Du Miên - ID: 1487894
 IP & Posted by:  98.35.235.90 on August 29, 2020
 Updated by:  August 30, 2020 at 10:45pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Concord
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn chia sẻ cuộc sống Translate to English
 Free Time:  travel Translate to English
 I Am:   độc thân vui vẻ lãng mạn & hài hước ... Style bụi phủi đơn giãn ...sống thiên về nội tâm & chiều sâu tâm hồn...Yêu nhạc Trịnh thích văn thơ & sự lãng mạn nhưng ko phi thực tế...còn nữa ah mà thôi...để đối tác từ từ khám phá... Translate to English
 Looking For:  Girl or Woman ( not include Les - Gay ) Translate to English

Back | Send Email to Du Miên (ID: 1487894)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.