Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487831 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuy Nga - ID: 1487831
 IP & Posted by:  172.56.7.9 on August 27, 2020
 Updated by:  September 9, 2020 at 8:08am
 Gender:  Female
 Age:  61
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tim ban tam su Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, làm vườn, làm từ thiện, du lịch. Translate to English
 I Am:  Hien hậu, biết thông cảm, hoa đồng, sống giảng dị và bình thản. Translate to English
 Looking For:  Tìm người bạn cùng lứa tuổi hoặc lớn hơn vài tuổi. Người trí thức, ăn nói lịch sự và biểu biết. NO FAKE PROFILES PLEASE. XIN LOI KHÔNG TÌM BAN Ở VIỆT NAM. Translate to English

Back | Send Email to Thuy Nga (ID: 1487831)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.