Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1487363 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

nguyen bich - ID: 1487363
 IP & Posted by:  42.114.205.246 on August 16, 2020
 Updated by:  September 10, 2020 at 5:22pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Đà Lạt
 State/Province:  Lâm Đồng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quản Lý
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nữa của mình để đi hết quảng đời còn lại. Translate to English
 Free Time:  Làm bánh, Du lịch, Nghe nhạc, Đọc sách. Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong tình cảm, chân thành, lắng nghe và chia sẻ. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông lớn tuổi hơn, trung thực, chân thành, nghiêm túc, chia sẻ và tôn trọng. Translate to English

Back | Send Email to nguyen bich (ID: 1487363)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.