Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1486685 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong trang - ID: 1486685
 IP & Posted by:  171.247.194.89 on July 30, 2020
 Updated by:  July 31, 2020 at 5:42pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần thơ
 State/Province:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Trong xã hội này tìm đc một nguoi bạn tốt quả thật là khó nhưng mình vẫn huy bọng sẽ gặp đc một nguoi tốt Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc cape Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn dễ gần hòa đồng và chia sẻ Translate to English
 Looking For:  Mong tìm đc nguoi có cùng sở thích nhưng phải nghiêm túc trong tình cảm .cảm on Translate to English

Back | Send Email to Phuong trang (ID: 1486685)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.