Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1486489 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Thủy. - ID: 1486489
 IP & Posted by:  27.3.8.145 on July 26, 2020
 Updated by:  July 30, 2020 at 7:03am
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HoChiMinh
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm việc tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lâu dài. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, tự tìm niềm vui cho bản thân bằng cách gặp hội bạn độc thân, và mua sắm. Translate to English
 I Am:  Vào bếp được, ra nhà lớn được. Translate to English
 Looking For:  Một nửa của mình vẫn còn đang lạc lối nơi đâu đó. Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Thủy. (ID: 1486489)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.