Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485888 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thương🍀 - ID: 1485888
 IP & Posted by:  14.250.214.156 on July 9, 2020
 Updated by:  July 10, 2020 at 4:58pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  VN
 State/Province:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm quen kết bạn và tìm một nửa cho mình Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, tập Gym và đi nghỉ dưỡng relax Translate to English
 I Am:  Đôi khi dễ thương và đáng yêu như là trẻ thơ🤓 Translate to English
 Looking For:  Độc thân, tính tình dễ chịu, hiểu biết và rộng lượng Translate to English

Back | Send Email to Thương🍀 (ID: 1485888)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.