Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trust - ID: 1485625
 IP & Posted by:  27.75.52.185 on July 2, 2020
 Updated by:  August 5, 2020 at 9:36pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Một gia đình hp & ptr cv.(Gia đình như đôi đũa, cv như món ăn,1 cây làm chẳng nên cv gì). Translate to English
 Free Time:  Cs sân vườn, đi đó đây, hướng về tâm linh... Translate to English
 I Am:  Một người bt, trường chay. Translate to English
 Looking For:  Người mau lẹ, gọn gàng. Translate to English

Back | Send Email to Trust (ID: 1485625)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.