Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485257 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

BeNa - ID: 1485257
 IP & Posted by:  115.77.73.64 on June 23, 2020
 Updated by:  June 24, 2020 at 4:56pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người chồng tương lai và có cuộc sống ổn định Translate to English
 Free Time:  DNghe nhạc và xem phim Translate to English
 I Am:  Tôi là một người phụ nữ khó tính Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm 1 tình yêu thật sự biết quan tâm và lắng nghe tôi Translate to English

Back | Send Email to BeNa (ID: 1485257)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.