Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1484852 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Johnny Nguyen - ID: 1484852
 IP & Posted by:  195.181.168.94 on June 13, 2020 at 4:30pm
 Updated by:  June 14, 2020 at 4:18pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Diego
 State/Province:  California
 Zip:  91945
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  sales marketing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mục tiêu dài hạn của Anh là gặp một người phụ nữ tốt, tôi có thể dành phần còn lại của cuộc đời mình với Translate to English
 Free Time:  xem phim, nấu ăn và chơi karaoke Translate to English
 I Am:  Anh là một người đàn ông rất khiêm tốn, dễ gần, chân thành và rất lãng mạn Translate to English
 Looking For:  đang tìm kiếm một người phụ nữ rất khiêm tốn, dễ gần, chân thành và rất lãng mạn Translate to English

Back | Send Email to Johnny Nguyen (ID: 1484852)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.