Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482293 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần Long - ID: 1482293
 IP & Posted by:  171.250.177.54 on April 25, 2020 at 8:59pm
 Updated by:  April 27, 2020 at 4:21pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân Viên
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kiếm tiền, tìm được người phù hợp, ổng định cuộc sống.... Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, vi tính....gặp gỡ bạn bè..... Translate to English
 I Am:  vui tính, hòa đồng, thẳng thắng...... Translate to English
 Looking For:  nữ tính, dịu dàng, biết quan tâm, thông cảm....... Translate to English

Back | Send Email to Trần Long (ID: 1482293)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.