Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1482124 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thuyen va Bien - ID: 1482124
 IP & Posted by:  98.234.41.11 on April 22, 2020 at 4:36pm
 Updated by:  May 27, 2020 at 10:43am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Ana
 State/Province:  California
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Looking for a nice and kind,Vietnamese man around 36-49 year old and live around Southern California. who also looking for serious relationship, educated, doesn’t use drug. Be humble and not too talkative. Please be honest so we don’t waste each others time. Thank you Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc, dạo biển, chăm sóc nhà cửa vườn tược... Translate to English
 I Am:  Sống độc thân tự lập và không vướng bận. Thẳng thắn và hoạt bát hoa đồng. Translate to English
 Looking For:  Tìm người thật sự đàn ông, điềm đạm hông nói quá nhiều, có học vấn và hieu biết, lịch sự. Khong dùng drug, Không vướng bận. Không được đang có vợ mà tìm thêm...xin thành thật va cung thật lòng tìm bạn đời để không làm mất thời gian của nhau. Cảm ơn Translate to English

Back | Send Email to Thuyen va Bien (ID: 1482124)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.