Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481815 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm BạnĐời - ID: 1481815
 IP & Posted by:  171.253.195.95 on April 16, 2020 at 5:31pm
 Updated by:  June 6, 2020 at 4:23pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  KD Tu do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người Phụ Nữ phù hợp để chung sống bên nhau những ngày còn lại trên cỏi tạm này. Translate to English
 Free Time:  Thích caphe với bạn bè, du lịch, săn bắn, nuôi chim kiểng..v.v.. Translate to English
 I Am:  Trực tánh, chân thành, vui vẻ, lịch sự..v.v..Ghét nói xạo, đùa giởn, vô ý thức..v.v.. Khi gặp nhau trực tiếp sẽ hiểu về tôi. Translate to English
 Looking For:  Tìm Phụ Nữ độc thân, ly hôn, góa. không vướn bạn..v.v.. Để chung sống bên nhau quảng đời còn lại Translate to English

Back | Send Email to Tìm BạnĐời (ID: 1481815)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.