Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481355 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trần văn Dũn - ID: 1481355
 IP & Posted by:  125.214.56.51 on April 7, 2020 at 7:45am
 Updated by:  April 11, 2020 at 5:31pm
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư điện
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đi du lịch nhiều nơi trên Thế Giới Translate to English
 Free Time:  Xem tivi và đọc báo mạng Translate to English
 I Am:  Cuộc sống hoàn thiện , tìm người phù hợp tiến tới hôn nhân Translate to English
 Looking For:  Có đạo Đức , hiền Translate to English

Back | Send Email to Trần văn Dũn (ID: 1481355)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.