Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480918 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jeremy Buttner - ID: 1480918
 IP & Posted by:  185.232.22.108 on March 29, 2020 at 11:06pm
 Updated by:  March 30, 2020 at 5:22pm
 Gender:  Male
 Age:  60
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New York
 Zip:  10001
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Medical Doctor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi ở đây để tìm kiếm trái tim đồng hành và bạn đời của tôi. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, chơi gôn, đọc sách và đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Tôi là một người đàn ông độc thân không bao giờ kết hôn và không có con. Tôi có khiếu hài hước và thích nhìn mọi người hạnh phúc. Translate to English
 Looking For:  Một người phụ nữ chăm chỉ, chu đáo, tốt và yêu thương. Translate to English

Back | Send Email to Jeremy Buttner (ID: 1480918)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.