Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480699 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Julia Ho - ID: 1480699
 IP & Posted by:  103.199.70.244 on March 24, 2020 at 8:43pm
 Updated by:  March 25, 2020 at 5:09pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 Free Time:  Xem phim và ra ngoài ăn uống vớii bạn bè và đi tập thể dục Translate to English
 I Am:  Thẳng thắng, biết nấu ăn và hơi nhõng nhẻo với bạn trai Translate to English
 Looking For:  Có công việc ổn định và yêu thương chăm sóc tôi thật nhiều. Đặc biệt không lăng nhăng Translate to English

Back | Send Email to Julia Ho (ID: 1480699)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.