Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huỳnh Phú Đ - ID: 1480693
 IP & Posted by:  116.100.15.187 on March 24, 2020 at 5:42pm
 Updated by:  April 1, 2020 at 5:08pm
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  đồng quê ngh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kinh doanh tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  chỉ lạy trời cho đủ sống . đủ sức khỏe. thế thôi Translate to English
 Free Time:  đi dạo và thưởng thức cafe ngon. Translate to English
 I Am:  đơn giản, nhưng chân thật, rất tự ái nhung không tự cao. càng tiếp xúc càng thú vị Translate to English
 Looking For:  những người yêu thích một gia đình thực sự. những người có thể cùng tôi đi dạo mổi chiều về Translate to English

Back | Send Email to Huỳnh Phú Đ (ID: 1480693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.