Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479889 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chinh - ID: 1479889
 IP & Posted by:  171.235.163.228 on March 5, 2020 at 9:59am
 Updated by:  November 19, 2020 at 9:23am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP.Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên Văn Phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để kết hôn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đan len, trồng cây, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  Hoà đồng, vui vẻ, biết lắng nghe và chia sẻ Translate to English
 Looking For:  Một người bình thường, nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Chinh (ID: 1479889)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.