Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479729 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lệ Khánh - ID: 1479729
 IP & Posted by:  14.185.132.28 on March 2, 2020 at 5:14am
 Updated by:  July 1, 2020 at 6:42am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Liên hệ qua sđt: không chín một bốn bảy bốn bốn không hai bảy.. Translate to English
 Looking For:  Cùng mục đích tìm hiểu để đi đến hôn nhân.. Translate to English

Back | Send Email to Lệ Khánh (ID: 1479729)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.