Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477914 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phượng Lan - ID: 1477914
 IP & Posted by:  116.108.75.154 on January 26, 2020 at 6:57pm
 Updated by:  February 9, 2020 at 7:36pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm bạn tri kỉ... Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, cafe,chăm sóc thú cưng... Translate to English
 I Am:  Gặp tìm hiểu sau. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn từ 50 tuổi trở lên, nghiêm túc trong mối quan hệ.nếu có thành ý thì liên hệ số phone nầy (ko chín tám bẩy,chín ko chín,sáu hai hai) Translate to English

Back | Send Email to Phượng Lan (ID: 1477914)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.