Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476754 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huka_Oko - ID: 1476754
 IP & Posted by:  115.79.199.117 on January 15, 2020 at 6:38pm
 Updated by:  January 16, 2020 at 3:48am
 Gender:  Male
 Age:  40
 Height:  5 Feet 11 Inches (180 cm)
 Weight:  190 lbs (87 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đạt được mục tiêu ngắn để tiến tới mục tiêu dài. Translate to English
 Free Time:  Uống cf, xem fim, youtube, đi lòng vòng dạo phố... Translate to English
 I Am:  Tìm hiểu sẽ biết và hiểu rõ hơn Translate to English
 Looking For:  Cởi mở, thẳng thắn chia sẻ, đồng cảm lẫn nhau. Cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau thì sẽ biết có hợp nhau ko. Translate to English

Back | Send Email to Huka_Oko (ID: 1476754)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.